topkapı escort şişli escort halkalı escort
Bugun...


Faik TUNAY

facebook-paylas
ANADOLU
Tarih: 18-11-2018 17:37:00 Güncelleme: 18-11-2018 17:37:00


En basit coğrafik tanımı ile Anadolu ya da diğer adıyla Küçük Asya, Asya kıtasının en

batısında Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 km²’lik bir alanı

kaplayan dağlık bir yarımadadır. Yunanca da güneşin doğduğu yer anlamına gelen

Anadolu’yu kaçımız acaba gerçek değerleriyle biliyoruz.

Bugün bilim Dünyası’nın ve insanların kabul ettiği gerçeğe göre bundan yaklaşık 14 milyar yıl

önce büyük patlama olmuş ve evren meydana gelmiştir, güneşin, yıldızların, dünyanın, ayın

ve diğer bütün gezegenlerin içinde olduğu sistemden bahsediyoruz yani evrenden. Dikkat

edin 14 milyar yıl önce diyorum ortalama bir insan ömrünü 75 yıl kabul ederseniz daha iyi

anlarsınız olan bitenleri. Peki, bu sistem 14 milyar yıl önce oluşmuşta ilk insan ne zaman

ortaya çıkmış oda yaklaşık 300.000 yıl önce (Afrika’da en son yapılan kazılar ile daha da geriye çekilmiş oldu) Yalnız, önemle vurgulamak isteriz ki; Bu paylaşılan rakamlar bilim dünyasının yaptığı çalışmaların neticesinde bütün dünya kamuoyu ile paylaşılan bilgilerdir, dini inancımız ile ilgili olarak ilk insanın ortaya çıkışı bu makalenin konusunun dışındadır. Bilim dünyasının kabulüne göre Dünya üzerinde 300.000 yıldır insanoğlu var her yere gitmiş, her yeri kendisine ev olarak edinmiş ve bugün dünyada herkesin kabul ettiği gerçeğe göre bu 300.000 yıl boyunca Dünya’da belli başlı 150 medeniyet oluşmuş( dikkat edin her devlet medeniyet olmaz! Medeniyet kıstasları çok başkadır, yoksa her kurulan devletleri, devletçikleri medeniyet olarak kabul etseydik o zaman binlerce medeniyet olurdu)

 Bu kurulan 150 medeniyetin 30’dan fazlası ANADOLU’DA kurulmuş. Bu küçücük yarımadanın zenginliğine bakın siz, bu nasıl berekettir? Bu nasıl birikimdir?

Biz toplum olarak genelde hep 1071 ile başlatırız her şeyi çünkü o tarihte Anadolu’ya geldik

ya ondandır. Peki, 1071 öncesi bu topraklarda kimler vardı? Neler yaptılar? Hiç konuşur

muyuz? Asla! 1071 öncesi Anadolu’da neler var neler… Mesela kaçımız bugün Şanlıurfa

Göbekli Tepe’yi biliriz bundan yaklaşık 12.000 yıl önce orada kurulan medeniyeti biliriz? Hadi bunu duymadık kaçımız Göbekli Tepe’den önce(yani Göbekli tepe

bulunmadan önce) Dünya’da en eski yerleşim yeri olarak kabul edilen Konya Çatalhöyük’ü

duyduk veya biliyoruz? Hadi bunları geçtik kaçımız bugün Dünya hukuk sisteminde ilk

devrimin Çorum merkezli hüküm süren Hititliler tarafından yapıldığını biliyoruz? O zamana

kadar kıstas Hamurabi Kanunları idi, yani bir kişi diğerinin elini mi kesti o zaman diğeri de

aynı şekilde onun elini kesme hakkına sahip yani kısasa kısas diyoruz biz buna. Peki,

Hititliler ne yapıyor? Tazmin hukukuna geçiyorlar yani para cezası ortaya çıkıyor, başka türlü

bedel ödemeler oraya çıkıyor hatta ve hatta kamu hizmetinde bile bulunma var hani bugün

Avrupa ve bizim ülkemizde de bazen duyuyoruz ya suç işleyenler cezalarının karşılığı olarak

sokak temizliyor, huzurevlerinde yaşlılara bakıyor… İşte bunu bugünden yaklaşık 3500 sene

önce bu topraklarda yaşayan Hititliler yapmış.

Devam edelim gerçeklerle yüzleşmeye. Kaçımız Dünya’da paranın ilk kez Anadolu’da

bulunduğunu biliyoruz? Ya da çekin ilk kez Anadolu’da kullanılmaya başladığını biliyoruz?

Bugün Hıristiyanlık dininin temellerinin Anadolu’da atıldığını kaçımız biliyoruz?, Hz İsa’dan

sonra Hıristiyanlar için en önemli kişi Aziz Pavlus’tur ve bunun aslında Mersin Tarsus

doğumlu olduğunu kaçımız biliyoruz? Zihinleri zorlamaya devam edelim bugün Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’de kutsal yedi kiliseden bahsedilir ve Hıristiyanlar için hayati öneme sahiptir bu kiliseler. Şimdi sıkı durun bu yedi kilisenin hepside Anadolu’dadır. 3 tanesi İzmir’de, üç tanesi Manisa’da sonuncusu da Denizli’de. Neden bunları ortaya çıkar mıyoruz?

 

Neden bunları turizme açmıyoruz? Neden bunları kullanıp milyarlarca dolar kazanıp, ekonomimize katkı sağlamıyoruz? Çok mu zor bunları yapmak yoksa korkuyor muyuz? Birileri bir şekilde kendimize güvenmememizi mi istiyor? Turizm sadece deniz kenarında güneşlen, denize gir demek değildir, alternatif turizm çeşitlerini hem de elimizde bu kadar imkân varken neden kullanmayız? Bu topraklar elhamdülillah binlerce yıldır Müslüman ,Hristiyanlara ait olan hem de onlar için kutsal olan yerleri turizm amaçlı kullanmak bize zarar vermez,bizi yolumuzdan döndürmez,döndüremez ama turizm gelirleri artar,insanlara iş kapısı açılır,ülkenin tanıtımına katkı yapar. Korkan insan başarılı olamaz, korkan insan vizyoner olamaz, korkan insan atılım yapamaz,yukarda bahsedilen yerleri en basitinden bulup,ortaya çıkarsak,sadece ziyaret için turizme açsak emin olun her yıl yüz milyonlarca dolar  ülke kasasına para girmiş olur.

Kaçımız bugün Hıristiyanlar için en önemli kişilerden biri olan Noel Baba’nın aslında Antalya

Demreli bir papaz olduğunu biliyoruz? Bugün Finliler, Ruslar, Danimarkalılar ya da diğerleri

Noel Baba kendilerinden diye kanıtlamak için yalan, yanlış belgelerle yırtınırken biz çıkıp işte

Anadolu bu, burada her din var olmuş, burada hoşgörü var Noel Baba aslında Antalya

Demre doğumlu birisidir demiyoruz veya diyemiyoruz ?Bunları sizce neden kullanamıyoruz? Anadolu Batı için o kadar önemli ki tarih boyunca biz uyurken onlar hep burayı araştırmışlar hatta araştırmakla kalmamışlar burayı, tarihi eserleri adeta talan etmişler. Daha 1870’li yıllarda İngiltere’de Dilattanti adında bir dernek kuruluyor bu derneğin amacı Anadolu’yu incelemek ve oradan tarihi eserleri Anadolu dışına kaçırmak! Biz ise uyumakla meşgulüz! Kaçımız Anadolu’nun nadide eserlerinden bir tanesi olan Bergama Zeus Sumağının kaçırılıp Berlin’e götürüldüğünü biliyoruz? Tarihine, tarihi eserlerine sahip çıkmayan bir millet ne kadar ilerleyebilir sizce?

Bergama Zeus Sunağı MÖ 2. yüzyılda, Kuzey Batı Anadolu’da, İzmir’in kuzeyinde bulunan antik Pergamon şehrinde Pergamon Krallığı’nı yöneten Attalos hanedanı tarafından yaptırılmış mermerden anıtsal dinsel yapıdır. 35,64 m genişliğinde 33,4 m derinliğindedir. Yapının ön tarafında bulunan merdivenler 20 mt genişliğindedir. Şimdi bu kadar devasa büyüklükte ki bir eser nasıl olurda Türkiye’den kaçırılır ve buna göz yumulur diyorsunuzdur eminim. Berlin’deki müzede her yıl 1.000.000 kişi sadece bu eseri görmeye gelir.

Anadolu’nun tarih boyunca en güzel ifade ediliş şekli ‘Birlik içinde, çokluk olmuştur hani bugün denir ya biz Sünni’si, Alevi’si, Türkü, Kürdü, Laz’ı, Boşnak’ı, Çerkez’i hep beraber Türkiye’yiz hep beraber Anadolu’yuz işte bu aslında tarih boyunca böyle olmuştur, yani bir arada, kardeşçe yaşama kültürü Anadolu’nun genlerinde vardır. Anadolu’da hep onlarca farklı millet bir arada yaşamıştır onun içindir ki HOŞGÖRÜ, AŞK, DİYALOG Anadolu’ya has kavramlardır. Binlerce yıldır bu topraklardan kimler gelmiş, kimler geçmiştir Anadolu’da hayat 1071 ile başlamaz evet 1071 ile Anadolu’da başka bir kapı açılmıştır ama onun öncesinde Frigyalılar, Urartulular,Kapadokyalılar, Lidyalılar, İonyalılar, Karyalılar…

Hep bu coğrafyada var olmuştur ve sayısız yeniliklere imza atmışlardır, neden bizim ders kitaplarımızda bunlar okutulmaz?

1071 öncesi Anadolu adeta bir hazine iken peki 1071 sonrası durum çok mu farklıdır? Gelin

birazda 1071 sonrasına bakalım. Anadolu’nun 1071 sonrası İslam yurdu olmasında çok büyük

öneme sahip kurumları vardır, Ahilik, Seymenlik, Yarenlik, Zeybeklik bunlardan bazılarıdır. Bu kurumların hepsi adeta birer okuldur, bir yaşam şeklidir bugün okullarda okuyan çocuklarımızın, gençlerimizin kaç tanesi bunları bilir? Bunların hepsi gerçek halk örgütlenmeleridir, hepsinin kanaat önderleri vardır. Ahilik daha çok ticaret ağırlıklı bir örgütlenme iken, Yârenlik ise daha çok insan nasıl yaşamalı ile ilgilenir, yani daha çok sosyal hayatı konu edinir. Ahilik, Yarenlik, Seymenlik ve Zeybeklikte hepsinde AŞK, KARDEŞLİK, HOŞGÖRÜ anlayışı vardır işte binlerce yıldır Anadolu’da var olan aslında İslam öncesinden bile gelen Anadolu’ya has özelliklerdir bunlar yani tarih boyunca bu özellikler aynı bugün olduğu gibi devam etmiştir.

Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi sözünde ki anlam

aslında ne kadar derindir işte Anadolu’ya has sohbet etmek, konuşmak bu sözde gizlidir onun

içindir ki bugün Anadolu’nun her yerinde hala kahve kültürü vardır. Anadolu’nun isyanları bile farklıdır, tarih boyunca binlerce yıldır Anadolu’daki bütün isyanların ortak özelliği yaşantıma karışma düşüncesidir hiçbir isyanda mevcut iktidarı, gücü devirme hedefi yoktur.

Okumuyoruz, bilmiyoruz ve maalesef sadece hamaset yapıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’na, birçoğumuz özeniriz ama mehter marşından başka bir şey bilmeyiz. Peygamber efendimiz (SAV) hadisi şerifine konu olan ,İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptıklarını acaba kaçımız gerçekten bilir? Onun vizyonunu, farklılığını kaç kişi bilir? Bizim Fatih bilgimiz sadece at üzerinde surlardan içeri girip, Ayasofya’da namaz kılmasından ibarettir ne yazık ki.

● Dünya’da bilinen ilk çevreyi koruyan fermanı, kanunu Fatih Sultan Mehmet’in çıkardığını kaç kişi bilir acaba?

●İstanbul’u fethettikten sonra Musevilerin bugün bile en güçlü kurumu olan Hahambaşılığı ve Ortodoks Hıristiyanların merkezi olan patrikhaneyi bizzat Fatih’in kurdurtup, koruyup, kolladığını kaçımız biliriz?

 ●Fatih Sultan Mehmet’in Dünya’da bombardıman tekniğini ilk kez bulup, kullanan kişi olduğunu kaçımız biliriz?

 ●Latince, Arapça, Sırpça, İtalyanca bildiğini hatta ve hatta kitap çevirileri yapacak kadar yabancı dillerde usta olduğunu kaçımız biliyoruz?

●Bosna’yı fethettikten sonra zamanında Müslüman olmadan önce BOGOMİL KİLİSESİ’NE mensup olan Boşnaklara en büyük zulmü eden Fransisken Hristiyanlarını koruyan ferman yayınladığını ve Bosna’da onlarında, Müslümanlar ile yan yana yaşamasına müsaade ettiğini, derin bir hoşgörüye sahip olduğunu kaçımız biliyoruz?

● Resmin günah olarak kabul edildiği o zaman, İtalya’dan ,(Venedik) ressam Bellini’yi getirtip kendi portresini yaptırdığını kaçımız biliyoruz?

 Fatih Sultan Mehmet kolay olunmuyor, okumak lazım, bilgili olmak lazım, vizyoner olmak lazım en önemlisi de engin bir HOŞGÖRÜ’YE sahip olmak lazım, farklılıkların gerçekten en büyük zenginlik olduğunu kabul etmek lazım. Bu topraklardan yetişen her lider gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte bu anlayış ve ruhla Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır ve Anadolu’nun tam desteğini alarak tarih yazmıştır. Sizce Anadolu’nun kalbinde Samsun’dan ilk adımı atması, Amasya’da, Sivas’ta, Erzurum’da her şeyi planlaması sizce tesadüf müdür? Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak kısacası herkes omuz omuza savaşı kazanmıştır, aslında Atatürk Anadolu’nun binlerce yıldır sahip olduğu dayanışma ruhunu, kardeşlik hukukunu kavrayıp, bütün planlarını bunların üzerine yapıp, milletiyle beraber başarıya ulaşmıştır. Tarihte yedi düvele karşı kıt imkânlarla savaş kazanan başka bir millet var mıdır? İşte bu millet ANADOLU’DUR.

Yukarda paylaşılan örnekler ve bilgiler Anadolu’ya has binlerce örnekten sadece birkaçıdır. Dikkat edilirse birbiri ile arasında binlerce yıl olan, hepsi birbirinden farklı inanış ve görüşteki devletler ve kişilerde ki ortak özellik HOŞGÖRÜ, AŞK VE DİYALOGTUR. İşte bu üç özellik Dünya’da sadece Anadolu’da vardır. Tarih boyunca Türkler devletler kurmuş, devletler yıkmıştır ama hep ayakta kalmışlardır 15 devlet yıkıp bugün 16. Devlete sahip olmak aslında büyük başarıdır. Türkler bu devletleri kurarken Sünni, Alevi, Gayrimüslim, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak hepsi ile beraber omuz omuza kurmuşlardır hiçbirinin bir diğerine karşı üstünlük kurma hakkı yoktur, olmamalıdır da,tıpkı Cenabı Allah’ın kutsal kitabımız Kuranı Kerim’de Hucurat Suresinde belirttiği gibi hiç bir ırkın diğerine karşı üstünlüğü yoktur,bu ayetin yaşandığı en güzel coğrafya ANADOLUDUR.

Unutmayın Anadolu’nun özü:’

Birlik içinde çokluktur aynı nar meyvesi gibi. Nar meyvesi dışardan tek parçadır ama içinde

birbirine benzemeyen yüzlerce taneden oluşur işte aynı Anadolu’da böyledir.Bu yazı 506 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 15 10 2 3 20 6 33 +14
2 Kasımpaşa 15 8 5 2 31 24 26 +7
3 Antalyaspor 15 8 5 2 19 19 26 0
4 Beşiktaş 15 7 4 4 25 17 25 +8
5 Yeni Malatyaspor 15 7 4 4 23 15 25 +8
6 Trabzonspor 15 7 4 4 26 19 25 +7
7 Galatasaray 15 7 4 4 25 18 25 +7
8 Atiker Konyaspor 15 5 4 6 20 18 21 +2
9 Sivasspor 15 5 4 6 18 19 21 -1
10 MKE Ankaragücü 15 6 7 2 17 19 20 -2
11 Bursaspor 15 4 4 7 16 16 19 0
12 Göztepe 15 6 9 0 15 19 18 -4
13 Akhisarspor 15 4 7 4 19 25 16 -6
14 Alanyaspor 15 5 9 1 11 20 16 -9
15 Kayserispor 15 4 8 3 13 24 15 -11
16 BB Erzurumspor 15 3 7 5 13 19 14 -6
17 Fenerbahçe 15 3 7 5 14 22 14 -8
18 Çaykur Rizespor 15 1 6 8 17 23 11 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Gençlerbirliği 7 6 0 1 17 1 19
2 Denizlispor 8 5 1 2 17 6 17
3 Ümraniyespor 8 5 2 1 11 6 16
4 Eskişehirspor 8 4 1 3 9 7 15
5 Altınordu 8 4 2 2 14 7 14
6 İstanbulspor 7 4 2 1 14 13 13
7 Adana Demirspor 8 3 2 3 12 6 12
8 Hatayspor 8 3 2 3 8 5 12
9 Gazişehir Gaziantep FK 8 3 3 2 8 7 11
10 Giresunspor 7 3 3 1 10 8 10
11 Osmanlıspor FK 8 3 4 1 6 8 10
12 Adanaspor 7 2 2 3 9 7 9
13 Afjet Afyonspor 7 2 3 2 11 10 8
14 Boluspor 7 2 3 2 8 8 8
15 Balıkesirspor Baltok 7 2 3 2 5 7 8
16 Altay 7 2 4 1 8 9 7
17 Elazığspor 7 2 4 1 10 13 7
18 Kardemir Karabükspor 8 0 6 2 3 16 2
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 8 7 0 1 21 3 22
2 Tuzlaspor 8 7 0 1 19 1 22
3 Fatih Karagümrük 9 6 1 2 20 8 20
4 Şanlıurfaspor 8 5 0 3 11 5 18
5 Menemen Belediyespor 8 5 1 2 20 12 17
6 Kırklarelispor 8 4 1 3 14 7 15
7 Pendikspor 8 4 1 3 15 11 15
8 Sivas Belediyespor 8 4 2 2 14 11 14
9 Tarsus İdman Yurdu 8 4 2 2 16 14 14
10 Etimesgut Belediyespor 8 3 1 4 10 8 13
11 Kahramanmaraşspor 8 3 4 1 5 9 10
12 Darıca Gençlerbirliği 8 2 3 3 7 6 9
13 Bugsaş Spor 8 2 3 3 9 14 9
14 Konya Anadolu Selçukspor 8 1 2 5 12 15 8
15 Bandırmaspor 8 2 4 2 7 10 8
16 Zonguldak Kömürspor 7 2 3 2 5 8 8
17 Fethiyespor 8 1 3 4 5 11 7
18 Tokatspor 8 1 5 2 4 12 5
Takım O G M B A Y P AV
1 Şile Yıldızspor 8 6 2 0 21 6 18
2 Nevşehir Belediyespor 7 5 0 2 20 8 17
3 Hekimoğlu Trabzon 8 5 1 2 11 6 17
4 Silivrispor 7 5 1 1 11 2 16
5 Karaköprü Belediyespor 7 5 2 0 15 8 15
6 Ergene Velimeşe 8 4 1 3 13 6 15
7 Nazilli Belediyespor 7 4 0 3 12 6 15
8 Tire 1922 7 3 0 4 11 5 13
9 Yomraspor 8 3 1 4 9 7 13
10 Kozan Belediyespor 7 3 1 3 8 5 12
11 Batman Petrolspor 8 3 2 3 10 10 12
12 Artvin Hopaspor 7 2 1 4 6 2 10
13 Büyükçekmece Tepecikspor 8 3 4 1 9 11 10
14 Gebzespor 7 2 2 3 8 5 9
15 Erzin Belediyespor 8 2 3 3 12 10 9
16 Erbaaspor 8 0 4 4 4 8 4
17 Körfez Spor Kulübü 8 0 6 2 5 18 2
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/12/2018 Göztepe vs Bursaspor
 15/12/2018 Çaykur Rizespor vs Alanyaspor
 15/12/2018 Sivasspor vs MKE Ankaragücü
 15/12/2018 Atiker Konyaspor vs Kasımpaşa
 15/12/2018 Medipol Başakşehir vs Galatasaray
 16/12/2018 Yeni Malatyaspor vs Antalyaspor
 16/12/2018 Kayserispor vs Akhisarspor
 16/12/2018 Beşiktaş vs Trabzonspor
 17/12/2018 Fenerbahçe vs BB Erzurumspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/12/2018 İstanbulspor vs Ümraniyespor
 15/12/2018 Afjet Afyonspor vs Elazığspor
 15/12/2018 Gençlerbirliği vs Gazişehir Gaziantep FK
 15/12/2018 Balıkesirspor Baltok vs Adana Demirspor
 15/12/2018 Kardemir Karabükspor vs Denizlispor
 16/12/2018 Altay vs Osmanlıspor FK
 16/12/2018 Giresunspor vs Hatayspor
 16/12/2018 Adanaspor vs Eskişehirspor
 16/12/2018 Boluspor vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/12/2018 Darıca Gençlerbirliği vs Tarsus İdman Yurdu
 15/12/2018 Tuzlaspor vs Şanlıurfaspor
 16/12/2018 Kahramanmaraşspor vs Pendikspor
 16/12/2018 Sivas Belediyespor vs Manisa BBSK
 16/12/2018 Fethiyespor vs Bandırmaspor
 16/12/2018 Kırklarelispor vs Bugsaş Spor
 16/12/2018 Menemen Belediyespor vs Konya Anadolu Selçukspor
 16/12/2018 Tokatspor vs Fatih Karagümrük
 16/12/2018 Zonguldak Kömürspor vs Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/12/2018 Nazilli Belediyespor vs Körfez Spor Kulübü
 16/12/2018 Artvin Hopaspor vs Erzin Belediyespor
 16/12/2018 Karaköprü Belediyespor vs Hekimoğlu Trabzon
 16/12/2018 Gebzespor vs Erbaaspor
 16/12/2018 Kozan Belediyespor vs Büyükçekmece Tepecikspor
 16/12/2018 Nevşehir Belediyespor vs Batman Petrolspor
 16/12/2018 Silivrispor vs Şile Yıldızspor
 16/12/2018 Tire 1922 vs Yomraspor
 16/12/2018 Tire 1922 - Yomraspor Tire 1922 ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Tire 1922 yenilmez
 16/12/2018 Gebzespor - Erbaaspor Erbaaspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Gebzespor yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Henüz anket oluşturulmamış.
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI